TIEDOTE: Valioravinnossa sukupolvenvaihdos

26.04.2016

TIEDOTE

Suomen johtaviin luontaistuotealan yrityksiin lukeutuvan bertil´s health oy:n omistajat ovat päättäneet tehdä sukupolvenvaihdoksen. Nykyiset pääomistajat, perustajasuvun toinen polvi Harri, Anneli ja Olavi Pomoell siirtävät toiminnan kolmatta sukupolvea edustavalle Kim Pomoellille. Kumppanina prosessissa toimii PK-yrityksiin sijoittava Juuri Partners Oy.

Vuonna 1960 apteekkari Bertil Pomoellin Pietarsaaressa perustaman bertil´s healthin liiketoiminta on ollut pitkään menestyksekästä, mikä tarjoaa erinomaisen pohjan toiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle Suomessa myös uuden johdon alaisuudessa. Luontaistuotteiden kysyntä on terveystrendin myötä jatkuvassa kasvussa.

”bertil´s health on läpi historiansa perustanut toimintansa korkeaan laatuun, vahvaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, turvallisuuteen sekä luotettavuuteen. Nämä ovat toiminnan kulmakiviä myös jatkossa. Panostamalla innovatiiviseen tuotekehitykseen ja syvälliseen tutkimukseen pystymme tulevaisuudessakin uudistamaan luontaistuotevalikoimaamme vastaamaan kasvavien markkinoiden muuttuviin tarpeisiin”, sanoo bertil´s health oy:n uusi toimitusjohtaja ja enemmistöomistaja Kim Pomoell.

Yhtiön aikaisemmat pääomistajat antavat omistuksenvaihdoksessa täyden tukensa uudelle johdolle. Aiempi toimitusjohtaja Harri Pomoell tarjoaa jatkossa merkittävää toimialaosaamistaan uuden johdon tueksi ja toimii yhtiön hallituksessa neuvonantajana.

”On mukava nähdä, että pitkää elämäntyötämme tulee jatkamaan toisaalla menestyksekkään uran rakentanut ja monipuolista osaamista yhtiöön tuova uuden sukupolven johtaja. Panostuksemme vahvoihin tuotebrändeihimme jatkuu ja kehittyy nyt uusilla innovatiivisilla tavoilla. Uskon voimakkaasti, että nyt toteutuva järjestely on kaikkien bertil´s healthin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kannalta erinomainen ratkaisu ”, Harri Pomoell iloitsee.

”Toimintamme painopisteenä tulee myös tulevaisuudessa olemaan vahva tuoteosaaminen sekä laadukkaiden, kuluttajaa kiinnostavien tuotteiden tarjoaminen alan erikoiskaupoille. bertil´s health tulee jatkossakin tukeutumaan vahvaan yhteistyöhön nykyisten jakelukanaviensa kanssa, eli rakennamme toimintaamme ensisijaisesti ”erikoiskauppojen erikoistukkuna” kuten tähänkin asti. bertil´s health on menneinä vuosina menestynyt erinomaisesti. Kiitokset siitä kuuluvat edelliselle sukupolvellemme, erinomaiselle henkilökunnallemme sekä asiakkaillemme. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa myös tulevaisuutta, ja uskon vahvasti, että onnistumme yhteistyössä jakelukanaviemme kanssa kehittämään toimintaamme kiihtyvällä tahdilla myös jatkossa. Seuraamme markkinan kehitystä ja pyrimme reagoimaan sen mukana vahvaa kasvua hakien” summaa Kim Pomoell.

Lisätietoja:

Kim Pomoell, toimitusjohtaja, bertil´s health oy, puh. (0400) 855 013

Markus Einiö, partneri, Juuri Partners Oy, puh. (050) 594 6363

Harri Pomoell, hallituksen neuvonantaja, bertil´s health oy, puh. (050) 595 2323

 

bertil´s health oy on Suomen johtavia luontaistuotealan yrityksiä. Yhtiöllä on pitkä historia luontaistuotteiden valmistajana, tuotekehittäjänä, lääketehtaana ja tukkukauppana. Se harjoittaa lisäksi myös maahantuontia, ja vientiä sekä sopimusvalmistusta. Yhtiön kotipaikka on Pietarsaari. Yhtiön liikevaihto on noin 8,6 miljoonaa euroa ja sillä on yli 20 työntekijää.

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.